Smižany

 

  • Najväčšia obec na Slovensku, ležiaca v mieste kde rieka Hornád opúšťa územie NP Slovenský raj.
  • Známa je osídlením z doby Veľkomoravskej ríše. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1254, keď sa o nej zmieňujú listiny ako o obci kráľovských psovodov.
  • V stredoveku tu bola rozvinutá hutnícka výroba, posledná vysoká pec pracovala do roku 1886. 
  • Na námesti sa nachádza ranogotický kostol z polovice 13.storočia, viackrát prestavaný. V interiéri kostola sú vzácne olejomaľby krížovej cesty. 
  • V obci sú 2 základné a 2 materské školy, obchody, penzióny, reštaurácie, múzeum, atď. Občianska vybavenosť je výborná.
  • Od roku 1985 do 1989 boli Smižany súčasť mesta Spišská Nová Ves.