Najčastejšie položené otázky - Frequently Asked Questions

Ako môžem vidieť všetky modely spolu a prezerať si ich ?

Je potrebné si stiahnúť voľne stiahnuteľný program Google Earth, nájsť Smižany a spustiť 3D vrstvu budov,
ktorú nájdete v menu dole vľavo. Ďalšie informácie o prezeraní nájdete v podstránke Google Earth - O programe.

 

Sú modely zobrazované hneď po uverejnení ?

Modely čakajú na schválenie v priemere od 3-7 dní, ďalej záleží, či sa na modeli vyskytujú nejaké chyby, ktoré sa musia následne opraviť a až tak bude model schválený.

 

Existujú nejaké podmienky na uverejnenie modelu ?

Každý objekt, ktorý sa zobrazuje v GE musí spĺňať 13 podmienok, ako napríklad :

  • Musí mať fotografické textúry,
  • Musí mať správnu výšku a mierku
  • Nemôže v ňom dochádzať ku kolízii hĺbok
  • Nesmie obsahovať príliš veľa konštruovaného terénu
  • Základňa nesmie byť pod ani nad zemským povrchom

 

Sú v Google Earth textúry modelov v plnom rozlišení ?

Pri schvaľovaní modelov prebieha komprimácia, čo napomáha aplikácii GE udržiavať vysoký výkon. To znamená, že na všetkých textúrach dôjde ku zníženiu rozlíšenia, čo má za následok zníženie kvality.