Videoukážka o Google Earth, spustením a ikonou "CC" dole vpravo si môžete zmeniť titulky do českého jazyka.


O programe

Google Earth je virtuálny glóbus, ktorý slúži na prezeranie akýchkoľvek miest na svete. Vznikol v roku 2001 a vlastní ho firma Google.

Je možné si ho bezplatne stiahnúť na oficiálnej stránke Google Earth

Program je typický tým, že obsahuje satelitné snímky Zeme z vesmíru. Umožňuje naklonenie a priblíženie aj vo veľkom rozlíšení, predovšetkým online, kedy si program nahráva ďalšie detaily o danom mieste.

 

Vrstvy

Nachádzajú sa v programe a umožňujú dodať používateľovi lepšiu priehľadnosť a uprednostniť zložky, ktoré si on sám zvolí, napríklad cesty, názvy miest, počasie, fotografie, 3D modely, atď z aktuálneho miesta. Po otvorení programu tieto vrstvy nájdete vľavo dole. 

 

3D Modely 

Stávajú sa čím ďalej, tým viac populárnejšie. Zachycujú skutočné postavenie budov a objektov vo svete. Spolu tvoria ulice, námestia a vytvárajú dokonalý obraz miest. Prvé modely v programe sa nachádzali vo veľkých amerických mestách, aj to iba neotextúrované, celé biele. Časom sa technológia zlepšila a pribudla možnosť dodať na budovy foto-textúry, ktoré zvýšili reálnosť. Objekty sa vytvárajú cez program Sketchup. Tvorba kvalitných a presných modelov s reálnymi pomermi dĺžok a s detailmi je časovo veľmi náročná, vyžaduje zručnosti a veľkú dávku trpezlivosti. Na to, aby sa model dostal do Google Earth, musí spĺňať stanovené kritéria, ak tieto podmienky spĺňa, potom ho Google schváli a automaticky sa zobrazuje v 3D vrstve.

 

Ukážka určitého výseku mapy v zobrazení 2D bez budov a potom s 3D budovami :