Kompletný prehľad všetkých dokončených modelov.

Zoznam nájdete aj na stránke 3D Google Warehouse.

 

 


Radnica - Obecný úrad

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Model obecného úradu na hlavnom námestí.

 

Národopisné múzeum

Autor modelu : Peter Zavacký

Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša. Prezentuje tradičnú ľudovú kultúru tohto regiónu od druhej polovice
19.-teho storočia takmer až po súčasnosť.

 


Obchodný dom TESCO

Autor modelu : Peter Zavacký

Obchodný dom Tesco postavený v roku 2011. Dlho na tomto mieste bola voľná nezastavaná plocha. V júli 2011 sa začali prvé stavebné práce a 17. novembra 2011 už bolo slávnostne otvorené. Dnes slúži obyvateľom Smižian a ponúka široký sortiment produktov.

 


Ľudový dom Soludus

Autor modelu : Peter Zavacký

Ľudový dom Soludus vznikol rekonštrukciou neskorobarokového Spišského gazdovského domu. Budova Spišského ľudového domu je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pri jej rekonštrukcii bolo zachovaných niekoľko pôvodných detailov a prvkov starej budovy tak v interiéri ako aj v exteriéri. Soludus ponúka ubytovanie v štyroch podkrovných apartmánoch a štyroch podkrovných nájomných bytoch.

 


Nájomné byty na Ulici P. Suržina 6,7,8

Autor modelu : Peter Zavacký

V roku 1999 obecné zastupiteľstvo Smižany schválilo štúdiu bytovej výstavby na terajšej ulici P. Suržina, spracovanú Ing. Arch. Ivanom Supukom. Po schválení žiadosti o dotáciu na výstavbu bytového domu a inžinierskych sietí ministerstvom bola v apríli 2001 začatá samotná realizácia stavby. Stavba trvala dva roky a byty boli dokončené a dané do užívania v roku 2003.

 


Kultúrny dom

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Stavba dokončená v roku 1965, ktorá v roku 2007 prešla kompletnou rekonštrukciou.

 


Paneláky na Nálepkovej ulici

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Dvanásť blokov 8-poschodových panelových domov na Nálepkovej ulici.

 


Most cez Brusník 3

Autor modelu : Peter Zavacký

Malý kovový most určený pre ľudí pri Evanjelickom kostole v Smižanoch.
Brehy premosťuje ponad miestny potok Brusník. Most bol zničený počas záplav v lete roku 2010.
Kompletne ho odstránili a nahradili novým v novembri 2011.

 


Obchodná pasáž pri kaštieli

Autor modelu : Peter Zavacký

Súbor troch búdok, ktorý obsahuje predajňu zmrzliny, mäsiareň, trafiku.

 


Potraviny COOP Jednota

Autor modelu : Peter Zavacký

Obchod potravín na sídlisku, pri evanjelickom kostole.
 


Bytové domy na Topoľovej ulici 

Autor modelu : Peter Zavacký

3-poschodové bytové domy na Topoľovej a Nálepkovej ulici.

 


Bytové domy na Staničnej ulici

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Päť modelov 3-poschodových bytových domov na Staničnej ulici.

 


Obecná polícia

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Budova Obecnej polície.

 


Squash centrum Smižany 

Autor modelu : Peter Zavacký

Ponúka široké možnosti využitia voľného času. Umožňuje zahrať si squash, virtuálny golf, biliárd, stolný futbal a ďalšie spoločenské hry. Taktiež je tu možnosť zacvičiť si v posilňovni, fitness, spin bike, atď. Po športovom výkone si môžete oddýchnuť a relaxovať v saune, soláriu, pri masáži. Alebo posedieť si v príjemnom prostredí s priateľmi. Rezervácie na : www.sqc.sk.

 


Požiarna zbrojnica 

Autor modelu : Peter Zavacký

Korene dobrovoľného hasičského zboru v Smižanoch siahajú až do roku 1880, keď sa v obci zriadil prvý dobrovoľný zbor na hasenie požiarov. Pri príležitosti 100. výročia v roku 1980 bola zrekonštruovaná požiarna zbrojnica, bolo zavedené elektrické vykurovanie, vybudované nové oplotenie, prístupová cesta a celková úprava areálu požiarnej zbrojnice. 

 


 

Dom smútku

Autor modelu : Peter Zavacký

Dom smútku, ktorý prešiel v roku 2001 rekonštrukciou a prestavbou spája zaujímavú achitektúru so svojou účelnosťou a je
tak dôstojným miestom pre poslednú rozlúčku. 

 


Základná umelecká škola Dezidera Štraucha

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Umelecká škola je umiestnená v centre obce Smižany, na mieste bývalého "kantorského" domu.
Stavba bola zrealizovaná v roku 2004. 

 


Rímskokatolícky kostol

Autor modelu : Peter Zavacký

Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z polovice 13.storočia vybudovaný v románskom štýle.
Neskôr kostol získal v 15. storočí najmä zvonku prvky gotického slohu a v 18.storočí barokový interiér. 

 


 

Kaštieľ 

Autor modelu : Peter Zavacký
 

V písomných prameňoch sa spomína od začiatku 18. st. ako erárna budova – soľný úrad či skôr sklad. Kedy bol presne postavený, nie je známe. V kompetencii soľného skladu bol dovoz soli z poľskej Wieliczky a zo Solivaru. Zabezpečoval ďalšiu distribúciu jedlej a kamennej soli do spišských miest i dedín, na Oravu aj Liptov. Koncom 18. a začiatkom 19. st. už slúžil častejšie ako sklad medi. Keď sa k tomu v r. 1806 pridružili podvody furmanov s rozpredajom soli, rozhodol sa erár preniesť soľný sklad do Spišskej Novej Vsi, kde začal fungovať od 1808.V Smižanoch na mieste soľného skladu panstvo Csákych vystavilo jágerňu, ktorú dal v r. 1840 Anton Vincent Csáky rozšíriť o štyri izby a vytvoril z nej príjemný kaštieľ. Jeho podoba sa zachovala do dnešných čias. V r. 1879 sa tu presťahoval gróf Hilárius Csáky po sobáši s grófkou Annou Normann. V r. 1892 prevzali kaštieľ do správy Máriassyovci z Markušoviec po tom, ako sa Hilár Csáky presídlil do Spišského Hrhova. Po nich to boli lesomajstri a správcovia panského majetku.

 


Futbalová tribúna

Autor modelu : Tomáš Zalibera

V roku 2007 bola slávnostne otvorená táto tribúna so šatňami a prípravnými priestormi. 

 


Evanjelický kostol 

Autor modelu : Peter Zavacký

Kostol bol postavený v roku 1934 a má prvky neorománskeho a neoklasicistického slohu.
Nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou strechy a omietky kostola.

 


Pošta 

Autor modelu : Tomáš Zalibera

Model pošty v Smižanoch, ktorá sa nachádza na sídlisku Západ 2 blízko kaštieľa. 

 


Kaplnka J. Nepomuckého 

Autor modelu : Peter Zavacký

Kaplnka pomenovaná po sv. Jánovi Nepomuckom, českom patrónovi, situovaná pri rímskokatolíckom kostole
a miestnej fare v Smižanoch

 


Panelák s kotolňou na sídlisku Západ 2 

Autor modelu : Peter Zavacký

13-poschodový panelák postavený na zlomku 80´ a 90´ rokov.
Súčasťou paneláku je aj kotolňa, ktorá sa nachádza hneď vedľa a vyrába teplo
pre celé sídlisko. 

 


5 modelov 13-poschodových paneláko na ulici Za kaštieľom 

Autor modelu : Peter Zavacký

Paneláky postavené na zlomku 80´ a 90´ rokov. Jeden panelák má kapacitu 65 bytov,
takže poskytujú byty pre 390 rodín.